Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop., leverings. en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro”s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de artikelen brengt Angelsbeautyshop.nl portokosten in rekening.

3.2 De hoogte van de portokosten staan vermeld op de Verzend en Retourneer pagina.

3.3 Wij verzenden uw bestelling altijd als een pakket. Wij verzenden alleen binnen Nederland.

3.4 Vanaf een bepaalde ordergrootte vervallen de verzendkosten of worden deze verlaagd. Bij bezorging binnen Nederland is vanaf een ordergrootte van 60 euro verzending gratis tot 30 kilogram.

4. Betaling

4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e.mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:

4.2.1 middels een overschrijving via bank. of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Angelsbeautyshop.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht de betaling na afloop van dit termijn niet zijn ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

4.2.2. middels Ideal

4.2.3. middels automatische eenmalig incasso van uw rekening. U verleent ons een eenmalige machtiging tot incasso en verstrekt uw bankrekeningnummer bij het plaatsen van uw bestelling. De incasso zal binnen 7 dagen na uw bestelling plaatsvinden.

4.2.4.bij ophalen in de winkel, volgens afspraak en binnen 7 dagen nadat u uw bestelling via de webshop geplaatst heeft. Gedurende deze 7 dagen reserveert Angelsbeautyshop.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht u niet binnen dit termijn langs geweest zijn voor het ophalen van de producten, dan worden deze artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

4.3. Indien u eerder bij ons besteld heeft, bestaat de mogelijkheid om uw bestelling op rekening te ontvangen. De factuur, die met uw bestelling meegezonden wordt, dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij herhaaldelijk te laat betalen, behouden wij ons het recht voor volgende leveringen op rekening te weigeren.

4.4 Angelsbeautyshop.nl verzendt een bevestiging per e.mail als uw bestelling is verzonden.

5. Aansprakelijkheid

7.1 Alle producten die in het assortiment van Angelsbeautyshop.nl zijn opgenomen voldoen aan de eisen waaraan hobby artikelen moeten voldoen. Angelsbeautyshop.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Angelsbeautyshop.nl verkochte producten.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Angelsbeautyshop.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Angelsbeautyshop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 Angelsbeautyshop.nl is niet verantwoordelijk voor typ., zet. en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Angelsbeautyshop.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.4 Angelsbeautyshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

6. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Angelsbeautyshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Angelsbeautyshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Angelsbeautyshop.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

8. Vragen / klachten

Angelsbeautyshop.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van, Angelsbeautyshop.nl dan wordt daar graag telefonisch of per e.mail van op de hoogte gebracht.

9. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Angelsbeautyshop.nl